PL / EN

Projektownik

W minioną niedzielę , 27 października br w TVP2  został wyemitowany program telewizyjny „Kultura głupcze”.Tematem przewodnim tego programu byli  niepełnosprawni oraz ich funkcjonowanie w rzeczywistości. Wśród gości zaproszonych do dyskusji  były: prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska – Manterys, od wielu lat współpracująca ze Stowarzyszeniem „Bardziej Kochani”, mama Wojtka z zespołem Downa oraz Justyna Sobczyk, pedagożka teatru, która prowadzi  "Teatr 21", gdzie...więcej »


W dniu 25 października br, w siedzibie Stowarzyszenia „Bardziej Kochani” odbyło  się VII -  ostatnie szkolenie  z cyklu szkoleń z projektu "Pomocna Dłoń". Szkolenie na temat "Trener pracy - specyfika zawodu w Polsce", poprowadziła pani Agnieszka Gnatowska, pracowniksocjalny  Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej  w Warszawie. Pani Agnieszka Gnatowska, opowiedziała uczestnikom szkolenia o specyfice pracy  trenera pracy, jego...więcej »


21 października br w siedzibie Stowarzyszenia „Bardziej Kochani” odbyło się VI Spotkanie Warszawskiego Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, działającego przy Stowarzyszeniu „BORIS”. Spotkanie poprowadziła pani Zofia Pągowska z Warszawskiego Koła PSOUU oraz pan Paweł Jordan ze Stowarzyszenia „BORIS”. W spotkaniu wzięli udział członkowie różnych organizacji , w tym również pani Lidia Klaro – Celej, Profesor Oświaty i pani Dyrektor Irena Chmiel z Biura Pomocy i...więcej »


W dniach 19 i 20 października br  odbyły się w ramach cyklu szkoleń z projektu „Pomocna Dłoń” warsztaty, „Komunikacji interpersonalnej w relacji z osobami zależnymi”. Celem warsztatu było pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu podstaw skutecznej komunikacji interpersonalnej w relacji z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Uczestnicy indywidualnie oraz w grupach, wykorzystując narzędzia efektywnej komunikacji ćwiczyli swoją wiedzę z zakresu aktywnego słuchania oraz...więcej »


W dniu 18 października br, w siedzibie Stowarzyszenia „Bardziej Kochani” odbyły się dwa szkolenia  dla 30 uczestników - nauczycieli, asystentów, wolontariuszy, z cyklu szkoleń z projektu "Pomocna Dłoń". Pierwsze szkolenie na temat „Specyfika zinstytucjonalizowanej opieki nad osobami starszymi” poprowadziła pani Małgorzata Druś, dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej w Warszawie. Pani dyrektor przybliżyła słuchaczom specyfikę pracy domów pomocy społecznej w...więcej »


Przypominamy, że trwa w dalszym ciągu konkurs literacki i fotograficzny „Down obok mnie” 2013 skierowany do uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs ma dwie kategorie: literacką, w której praca może mieć formę opowiadania, felietonu, eseju, reportażu, wiersza, oraz fotograficzną, w której za pomocą zdjęć należy ukazać osoby z zespołem Downa w różnych aspektach życia codziennego. Tematem prac konkursowych może być każde wydarzenie, w którym brały udział osoby z...więcej »


13 października br w siedzibie stowarzyszenia  odbyło się kolejne szkolenie w ramach cyklu szkoleń z projektu "Pomocna Dłoń". III szkolenie na temat " Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo poza szkołą" poprowadziła pani Lidia Klaro - Celej, Profesor Oświaty, doradca m. st. Warszawy w zakresie kształcenia specjalnego. Pani Lidia Klaro - Celej podzieliła się z uczestnikami spotkania spośród, których wyłonieni zostaną trenerzy pracy, szeroką wiedzą i dużym...więcej »


W dniu 11 października br w Parku Dreszera przy ul. Puławskiej w Warszawie miał miejsce wernisaż wystawy "Dyskryminacja a edukacja" galerii "Po Prostu". “Dyskryminacja a edukacja” to wystawa prac graficznych przygotowanych w oparciu o dane z raportu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej ( TEA) "Wielka Nieobecna - o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce". Motywem przewodnim prac są wizerunki mniejszości prezentowane w...więcej »


W piątek, 11 października br w siedzibie stowarzyszenia "Bardziej Kochani" odbyło się kolejne szkolenie w ramach cyklu szkoleń z projektu "Pomocna Dłoń". Drugim tematem spotkania było " Polityka zarządzania różnorodnością". Tym razem uczestnicy ( nauczyciele, asystenci, pedagodzy, wolontariusze) skupili się wokół rozważań dotyczących tożsamości, dyskryminacji, różnorodności, zarządzania różnorodnością. Szkolenie miało charakter  warsztatowy, w czasie którego...więcej »


W niedzielę 6 października byliśmy na VII wycieczce z cyklu „Mam tak samo jak Ty, miasto moje…” dofinansowanej przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Spotkaliśmy się przy pomniku Charlesa de Gaullea, u zbiegu Nowego Światu i Alei Jerozolimskich. Tu od naszego przewodnika – Tomasza Jastrzębskiego - dowiedzieliśmy się, że współczesna nazwa Alei pochodzi od Drogi Jerozolimskiej, prowadzącej do powstałego w XVIII wieku osiedla żydowskiego „Nowa Jerozolima” (okolice dzisiejszego Pl. Zawiszy). W 1808...więcej »