PL / EN

 

Dziękujemy tym, którzy pomagali nam w latach ubiegłych:

Fundacji Bankowej im. Dr Mariana Kantona
Fundacji im. Leopolda Kronenberga
Fundacji im. Stefana Batorego
Fundacji POLSAT
Ministerstwu Zdrowia
Narodowemu Bankowi Polskiemu
Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszeniu International Womens Group
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego
Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy Ministerstwu Edukacji Narodowej
Wojewodzie Mazowieckiemu

 

Dziękujemy firmom:

Banana Split Polska
Cafe Ole Sp. z o.o.
Campina Polska
Egmont Polska
JP II Oficyna Wydawnicza
Kancelarii Notarialnej – Paweł Cupriak
Mazowiecka Spółdzielnia Mleczarska Ostrowia
McDonald’s Polska Sp. z o.o.
Nestle Polska S.A
SIEMENS Sp. z o.o.
Wydawnictwu Harmonia