PL / EN

 

Instytucje, organizacje:

PFRON

- Wydawanie i dystrybucja Kwartalnika „Bardziej Kochani”, pisma poświęconego problemom osób z niepełnosprawnością intelektualną (głównie z zespołem Downa) i ich rodzin
- Organizowanie i prowadzenie szkoleń w formie ogólnopolskich konferencji dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy
- „Z myślą o Tobie” – informator dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa. Wydanie III
- „Downtown Collection” – kalendarz na rok 2010
- „Bardziej Kochani, czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć o zespole Downa.” Dodatek informacyjno – promocyjny do ogólnokrajowego wydania Gazety Wyborczej

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
- Festyn „Jacy możemy być szczęśliwi”
- „Koncert Marzeń”

Wojewoda Mazowiecki
- Specjalistyczny Punkt Informacji i Wsparcia dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie (SPIiW)
- „Program intensywnej rehabilitacji dla młodzieży i dorosłych osób z głębokim i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i ich rodzin”

Zarząd Województwa Mazowieckiego:
Departament Kultury, Promocji i Turystyki
- „Dowtown Collection – zaproszenie do świata Downów.”

Samorząd Województwa Mazowieckiego:
Departament Edukacji Publicznej i Sportu:
- „O lecie trzeba myśleć zimą – rekrutacja, teoretyczne i praktyczne szkolenia wolontariuszy pomagających w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych stowarzyszenia kierowanych dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”

Projekty zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy
Miasto Stołeczne Warszawa

Biuro Polityki Społecznej Miasta Stołeczne Warszawa
- Specjalistyczny Punkt Informacji i Wsparcia dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie (SPIiW)

Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa:
- „Zima w górach” – zimowisko
- „O lecie trzeba myśleć zimą”
- „Przedszkole prawie domowe”
- „Uśmiech do życia” – integracyjno-edukacyjne kolonie letnie dla młodzieży z zespołem Downa
- „Miasto Pełne Przygód 2009″

Biuro Polityki Zdrowotnej Miasta Stołecznego Warszawa
- „Program intensywnej rehabilitacji dla młodzieży i dorosłych osób z głębokim i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i ich rodzin”

Miasto Stołeczne Warszawa

Centrum Komunikacji Społecznej
- „Okno dla świata” – rozbudowa strony internetowej Stowarzyszenia, przetłumaczenie na jęz. angielski
- „Coś więcej niż słowo ‘dziękuję’. Z okazji Dnia Wolontariusza podziękowanie za całoroczną pomoc – spotkanie, poczęstunek, nagroda”

Ministerstwo Zdrowia
- ” …duże dzieci, duży kłopot” – program edukacyjny dotyczący specyficznych problemów zdrowotnych skierowany do rodziców i opiekunów dorosłych i starzejących się osób z zespołem Downa
- „Zespół Downa. Dorosłość i medycyna” – wydanie publikacji

Zarząd Dzielnicy Żoliborz:
- „Turystyczno-krajoznawcza wycieczka integrująca absolwentów i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 w Warszawie”
-”Raz do roku, Mikołajki – spotkanie młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie z przedstawicielami środowisk twórczych”

 

Fundacje:

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

- dofinansowanie projektu „Z myślą o Tobie” – wznowienie i aktualizacja broszury informacyjnej dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa

Fundacja Bankowa im. dr. Mariana Kantona

- wsparcie finansowe Koncertu Marzeń

Fundacja POLSAT

- „Uśmiech do życia” – integracyjno-edukacyjne kolonie letnie dla młodzieży z zespołem Downa

Fundacja FORTIS BANKU
- wsparcie finansowe integracyjno-edukacyjnych kolonii letnich dla młodzieży z zespołem Downa „Uśmiech do życia”

 

Firmy:

AEGON

- wsparcie finansowe Koncertu Marzeń

AXA – Wspieramy Mamy

- grant na realizację projektu „Po pierwsze-nie ranić. Zasady przekazywania niepomyślnych diagnoz. Informator – przewodnik dla lekarzy i personelu medycznego”, w ramach III edycji programu AXA „Wspieramy Mamy”

Bakoma Sp. z o. o.

- wsparcie jogurtami konferencji, festynu oraz Koncertu Marzeń

Biella Polska

- wsparcie artykułami szkolnymi Koncertu Marzeń dla młodzieży z zespołem Downa

Chartis Europe S.A.

- wsparcie finansowe

Egmont Polska

- wsparcie rzeczowe – książeczkami – imprezy choinkowej dla dzieci z zespołem Downa

Esselte Polska
- wsparcie rzeczowe artykułami papierniczymi

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Małkini – Zarząd Spółdzielni
- wsparcie „Koncertu Marzeń” dla młodzieży z zespołem Downa

IDS Medical
- bezpłatne użyczenie ekspozycji na potrzeby „Akcji 1%” w przychodniach zdrowia

Nestlé Polska SA

- wsparcie rzeczowe Festynu „Jacy możemy być szczęśliwi”
- wsparcie XIX Konferencji z cyklu „Czas dla Rodziców”
- wsparcie rzeczowe „Koncertu Marzeń” dla młodzieży z zespołem Downa

Nike Poland

- wsparcie rzeczowe

MacCoffee

- wsparcie rzeczowe Festynu „Jacy możemy być szczęśliwi”
- wsparcie produktami XIX Konferencji z cyklu „Czas dla Rodziców”
- wsparcie produktami Koncertu Marzeń

Publicat S. A.

- wsparcie książeczkami imprezy choinkowej dla najmłodszych

 

Osoby prywatne:

- Agnieszka Górska
- Andrzej Kurec
- Anna Łukaszewska
- Magdalena Rozpędowska