PL / EN

 

Instytucje, organizacje:

 

Miasto Stołeczne Warszawa

Biuro Polityki Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy

- Specjalistyczny Punkt Informacji i Wsparcia dla Rodziców Dzieci
Niepełnosprawnych Intelektualnie (SPIiW)
- „Zbadanie sytuacji mieszkaniowej mieszkańców m.st. Warszawy – osób
niepełnosprawnych w wieku od 25-50 roku życia – w kontekście zapotrzebowania
na organizację pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym”

Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy:

- „Zima w górach– organizacja zimowego wypoczynku dla młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie”
- „Przedszkole prawie domowe”- dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci
niepełnosprawnych intelektualnie w wieku przedszkolnym z udziałem rodziców
- „Uśmiech do życia” – integracyjno-edukacyjne kolonie letnie dla młodzieży z
zespołem Downa
- „Miasto Pełne Przygód 2010″ – półkolonie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
- „Down obok mnie” – konkurs literacki dla uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych

Biuro Polityki Zdrowotnej Miasta Stołecznego Warszawy

- „Program intensywnej rehabilitacji dla młodzieży i dorosłych osób z głębokim i
znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i ich rodzin”

 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pomocy i Integracji Społecznej

- „Ogólnopolska sieć wsparcia dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa”

Wojewoda Mazowiecki

- „Specjalistyczny Punkt Informacji i Wsparcia dla Rodziców Dzieci
Niepełnosprawnych Intelektualnie (SPIiW)”

Ministerstwo Zdrowia

- „Żyć i rehabilitować – program pomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
(głównie z zespołem Downa), ich rodziców i opiekunów”

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

- Festyn „Jacy możemy być szczęśliwi” – impreza plenerowa, prezentująca dorobek
artystyczny dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

Zarząd Dzielnicy Żoliborz

- Festyn „Jacy możemy być szczęśliwi” – „Plenerowa integrująca impreza dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin”

-”Raz do roku, Mikołajki – spotkanie młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych
intelektualnie z przedstawicielami środowisk twórczych”

PFRON

- „Wydawanie i dystrybucja Kwartalnika „Bardziej Kochani”, pisma poświęconego
problemom osób z niepełnosprawnością intelektualną (głównie z zespołem Downa) i
ich rodzin”
- „Seks już nie jest tabu – opracowanie, wydanie i dystrybucja poradnika dla
rodziców i opiekunów, dotyczącego wychowania seksualnego osób
niepełnosprawnych intelektualnie”

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowsze

PFRON

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej/ Zarząd województwa
mazowieckiego

- „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną?” – poradnik
dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie – wydawnictwo
dofinansowane ze środków PFRON, dystrybuowanych przez MCPS

- „Rytm Życia” – wystawa malarska, przedstawiająca etapy życia osób z zespołem
Downa od urodzenia do starości – wystawa dofinansowana ze środków
PFRON, dystrybuowanych przez MCPS

 

Fundacje:

Fundacja Bankowa im. dr. Mariana Kantona

- „Koncert Marzeń”
- „Uśmiech do życia” – integracyjno-edukacyjne kolonie letnie dla młodzieży z
zespołem Downa

Fundacja POLSAT

- „Uśmiech do życia” – integracyjno-edukacyjne kolonie letnie dla młodzieży z
zespołem Downa

 

Firmy:

AXA – Wspieramy Mamy

- „Skąd czerpać siły” – warsztaty dla rodziców i wydanie publikacji – grant na
realizację projektu
- „Koncert Marzeń” – wsparcie rzeczowe
- „Choinka dla najmłodszych” – wsparcie rzeczowe

AEGON

- wsparcie finansowe Koncertu Marzeń

Bakoma Sp. z o. o.

Festyn „Jacy możemy być szczęśliwi” – wsparcie rzeczowe

Biella Polska

Wsparcie rzeczowe:

-„Koncert Marzeń”
- „Choinka dla najmłodszych 2010”
- „Raz do roku Mikołajki 2010”

Chartis Europe S.A.

- „Koncert Marzeń”

Egmont Polska

- „Koncert Marzeń” – wsparcie rzeczowe

Hurtownia Farmaceutyczna „Intra”

- Półkolonie, kolonie, zimowisko – wsparcie rzeczowe

Nestlé Polska SA

Wsparcie rzeczowe:

- Festyn „Jacy możemy być szczęśliwi”
- „Koncert Marzeń”
- „Choinka dla najmłodszych 2010”
- „Raz do roku Mikołajki 2010”

Nike Poland

- wsparcie rzeczowe

MacCoffee

Wsparcie rzeczowe:

- Festyn „Jacy możemy być szczęśliwi”
- „Koncert Marzeń”
- szkolenie dla wolontariuszy, warsztaty dla rodziców
- wernisaż wystawy „Rytm życia”
- „Raz do roku Mikołajki 2010”

Publicat S. A.

- „Choinka dla najmłodszych 2010” – wsparcie rzeczowe

Henkel

Wsparcie rzeczowe:

- „Koncert Marzeń”
- „Choinka dla najmłodszych 2010”
- „Raz do roku Mikołajki 2010”

 

Osoby prywatne:

- Agnieszka Górska