PL / EN

Miasto Stołeczne Warszawa

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy

 

- Żyjemy przyszłością. Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną ( głównie z zespołem Downa) ich rodziców i opiekunów poprzez prowadzenie Specjalistycznego Punktu Informacji i Wsparcia

 

- Czas dorastania. Prowadzenie mieszkania chronionego - treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną