Program Dostępność 2018-2025

25.04.2018

23 kwietnia w w Centrum Nauki KOPERNIK odbyła się konferencja
inaugurująca w Polsce Program Dostępność PLUS 2018-2025. Dostępność Plus
to inicjatywa, której celem jest poprawa jakości życia wszystkich
mieszkańców naszego kraju. Służyć temu ma poprawa dostępności
architektonicznej, transportowej i komunikacyjnej przestrzeni
publicznej, a także produktów i usług. W konferencji wziął udział miedzy
innymi Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów.  Konferencję
otwierał  krótki film o barierach, jakie osoby niepełnosprawne
napotykają na co dzień. W filmie wystąpiła miedzy innymi Natalia
Suchcicka. Film był kręcony w mieszkaniu chronionym - treningowym prowadzonym
przez Stowarzyszenie Bardziej Kochani.