Konferencja "Niepełnosprawni intelektualnie- miejsce zamieszkania"

06.11.2018

Zaproszenie

Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie na konferencję pod tytułemNiepełnosprawni intelektualnie – miejsce zamieszkania” poświęconą problemom mieszkalnictwa osób
z niepełnosprawnością intelektualną, która odbędzie się 20 listopada br. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich przy ulicy Długiej 23/25 w Warszawie. Początek spotkania o godzinie 9.00, zakończenie planujemy na godzinę 15.00.

 

Przyjęta 13 grudnia 2006 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ratyfikowana przez Polskę
6 września 2012 roku, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych nakreśla kierunki w jakich iść powinny zmiany dotyczące poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Jednym
z zagadnień jest kwestia mieszkalnictwa osób niepełnosprawnych, w szczególności osób niepełnosprawnych intelektualnie. Konwencja zaleca deinstytucjonalizację form opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, czyli, mówiąc już konkretnie, odchodzenie od domów pomocy społecznej na rzecz lokalnych form pomocy, w tym mieszkań chronionych.

 

I ten właśnie proces będzie tematem naszych rozważań. W jakim miejscu jesteśmy, kto ma realizować te zalecenia, kto finansować zmiany, kto nadzorować i kto oceniać? Jaka jest i będzie rola ośrodków pomocy społecznej, jaka organizacji pozarządowych? I w ogóle czy to dobry kierunek? Jako Stowarzyszenie od dwóch lat prowadzimy mieszkanie chronione – treningowe, mamy też kontakty
z innymi podobnymi placówkami – doświadczenia są bardzo pozytywne, ale jaka jest szansa na kontynuację i rozwój tego przedsięwzięcia? Rodzice pytają, bo to oni są najbardziej zainteresowani.

 

Konferencja będzie stosunkowo krótka, ale mamy nadzieję, że to początek szerszych dyskusji
i akcji informacyjnych.  Raz jeszcze serdecznie zapraszam. By wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić załączoną do programu kartę zgłoszenia i do 17 listopada br. przesłać ją pod adres naszego Stowarzyszenie (mailowy, pocztowy, faksem). Należy też wpłacić na nasze konto (91 1020 1026 00001402 0017 0787)  kwotę 60,00 PLN tytułem opłaty za udział w konferencji – wystawiamy rachunki. Niestety nie posiadamy wystarczających środków, by zapewnić Państwu nieodpłatny udział w konferencji.

 

Z poważaniem

 

Ewa Suchcicka

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

 

 

Niepełnosprawni intelektualnie – miejsce zamieszkania

 konferencja poświęcona problemom mieszkalnictwa osób z niepełnosprawnością

20 listopada, Warszawa, Siedziba Rzecznika Praw Obywatelskich , ul. Długa  23/25

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

&nb

 

 

1. Imię i Nazwisko:................................................................................................................................................

 

2. Adres do korespondencji ...................................................................................................................................

 

3. Instytucja……………………………………………………………………………………………………...

 

e-mail....................................................................                              tel./fax ............................................................................

                     

Prosimy o przesyłanie faksem (22 663 10 13), listem (Conrada 13, 01-922 Warszawa) lub mailem (info@bardziejkochani.pl) wypełnionej karty zgłoszenia. Prosimy też o wpłatę kwoty 60,00 PLN na konto nr 91 1020 1026 0000 1402 0017 0787 za udział w konferencji.  Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija – 17 listopada b.r. Liczba miejsc ograniczona.

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, zbieranych w celach związanych z rekrutacją, monitoringiem i ewaluacją projektu Niepełnosprawni intelektualnie – miejsce zamieszkania konferencja poświęcona problemom mieszkalnictwa osób
 
z niepełnosprawnością
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(
Dz.U. 2018 poz. 1000.).

 

 

 

 podpis uczestnika……………………………………………………………………………….………………

 

 

miejscowość, dnia ……………………………………………………………………………………………….