Poszukujemy Wolontariuszy

27.05.2018

Stowarzyszenie „Bardziej Kochani” poszukuje wolontariuszy do opieki nad młodzieżą z zespołem Downa na dwutygodniowych turnusach kolonijno-rehabilitacyjnych.

 

Zapraszamy zwłaszcza studentów pedagogiki specjalnej, psychologii i kierunków pokrewnych, którzy chcieliby zdobyć doświadczenie w pracy młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

Istnieje również możliwość zaliczenia praktyk studenckich.

 

Kontakt: 501 147 487
esuchcicka@bardziejkochani.pl