VI Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny

23.05.2018

Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny to organizowany od 2013 roku piknik stołecznych organizacji pozarządowych, działających w sferze oświaty i wychowania, w której bierze udział także nasze Stowarzyszenie. 

Organizacje przygotowują one bezpłatne, arcyciekawe animacje, warsztaty i pokazy naukowe dla dzieci i młodzieży. Od 2015 roku Kalejdoskop odbywa się w Parku Bródnowskim razem z Turniejem Rycerskim DK Świt.

Organizatorami Kalejdoskopu są: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji. Najbliższa, szósta, edycja 27 V 2018 roku.

Zapraszamy! MNÓSTWO ATRAKCJI DLA CAŁYCH RODZIN 

www.facebook.com/<wbr />Warszawski-Kalejdoskop-Eduk<wbr />acyjny-274841749328504/