1% dla Stowarzyszenia

01.03.2018

Zachęcamy do oddania 1% podatku dla naszego Stowarzyszenia. Od wielu lat działamy jako Organizacja Pożytku Publicznego (OPP). Środki pozyskane z 1% podatku Stowarzyszenie przeznacza w całości na działalność statutową, której celem jest głównie niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom z Zespołem Downa.

Aby przekazać 1% swojego podatku dla Stowarzyszenia „Bardziej Kochani” należy na ostatniej stronie PIT-u w rubryce: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”, wpisać nasz NUMER KRS: 0000032355, w rubryce „Cel szczegółowy”

www.bardziejkochani.pl/o-nas/1-dla-stowarzyszenia/