Ulga podatkowa

02.02.2018

Rodzice i opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnym stracili możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej za rok 2017. Do renty socjalnej (9882,70 PLN brutt0) doliczono zasiłek pielęgnacyjny - rocznie 1836,00 PLN. Dochód osoby niepełnosprawnej netto przekroczył 11718,70 i w związku z tym rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych stracili możliwość korzystania z ulgi rehabilitacyjnej.