Wsparcie mieszkania chronionego treningowego

27.03.2018

Bardzo dziękujemy spółce REBA O.O. S.A.  za przekazanie w dniu 23 marca sprzętu komputerowego i audiowizualnego, który pomoże w sprawnym funkcjonowaniu naszego Stowarzyszenia.

Dziękujemy także za deklaracje zakupu doposażenia mieszkania  chronionego oraz biletów wstępu na zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla naszych podopiecznych.

W szczególności jesteśmy wdzięczni Placówkom Oświatowym biorącym udział w konkursie ekologicznym „Edukujemy-Pomagamy” w grupie POMAGAMY za dostrzeżenie potrzeb osób z tym rodzajem niepełnosprawności.