10.11 Spacer po Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

11.11.2019