Miasto Stołeczne Warszawa

 

Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

 

Projekt Uśmiech do życia 2019. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

 

"Czego Jaś się nauczy... 2019" Edukacyjna impreza świąteczna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

 

Mazowieckie Kuratorium Oświaty

 

Projekt Uśmiech do życia 2019. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy

 

- Klub Inteligencji Emocjonalnej 

 

- Żyjemy przyszłością. Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną ( głównie z zespołem Downa) ich rodziców i opiekunów poprzez prowadzenie Specjalistycznego Punktu Informacji i Wsparcia

 

,,Czas dorastania. Prowadzenie mieszkania chronionego- treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańców m.st. Warszawy wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego. Edycja II.''

 

PFRON

,,Koncerty marzeń- organizacja okolicznościowych koncertów gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej połączonych z koncertami wykonawców z niepełnosprawnością intelektualną"

 

Bardziej Kochani 2019. Kwartalnik poświęcony problemom osób z zespołem Downa i ich rodzin- wydanie i dystrybucja

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

"Jak Pomóc. Dziecko z niepełnosprawnością- pierwsze dni." Opracowanie, wydanie i dystrybucja informatora dla rodziców

 

Biuro Kadr i Obsługi Prawnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

"Niepełnosprawność intelektualna- zajęcia dla dzieci, wsparcie dla rodzin"

 

Koło studentów wolontariuszy z Wszechnicy Polskiej

 

 

FIRMY

Solski Burson - Marsteller

- Wsparcie w kontaktach z mediami i innych formach działań komunikacyjnych

 

PZU


 "Nie było czasu na koniec świata".

 

PKO Bank Polski

21 marca 2019 wernisaż plac plastycznych osób z zespołem Downa z okazji Światowego Dnia zespołu Downa

 

Many Mornings

 

Digital Resolution

Tribal Media

 

Leopard

 

Bank Żywności w Warszawie