Miasto Stołeczne Warszawa

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy

- Klub Inteligencji Emocjonalnej 

- Żyjemy przyszłością. Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną ( głównie z zespołem Downa) ich rodziców i opiekunów poprzez prowadzenie Specjalistycznego Punktu Informacji i Wsparcia

,,Czas dorastania. Prowadzenie mieszkania chronionego- treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańców m.st. Warszawy wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego. Edycja II.''

 

PFRON


Bardziej Kochani 2019. Kwartalnik poświęcony problemom osób z zespołem Downa i ich rodzin- wydanie i dystrybucja

 

FIRMY

 

Fundacja I want to help